Más resultados

Generic selectors
Coincidencia exacta solamente
Buscar en título
Buscar en contenido
Post Type Selectors
Artículos
Fotogalerías
Filtrar por categorías
Activitat física i Esport
Actualitat
Arts i Cultura
Editorial
Entrevista
Especials
Glosera
Memòria Democràtica
Menorca terra de llegendes
Narrativa i Crònica
Opinió
Salut mental
Territori i Medi Ambient
Transfeminismes
Transfeminismes / LGTB+
Turisme i Massificació

LATAU, una nova forma d'enfocar les activitats esportives perquè tothom hi tengui cabuda

Foto por Nuria Seguí

Són molts els infants i adolescents que fan activitats esportives a Menorca. A priori, pot semblar positiu si partim del fet que la pràctica esportiva és necessària a diferents nivells. La realitat, però, és que ens trobam un model competitiu tradicional, que ha evolucionat molt poc i que és totalment resultadista. Falta formació, enfocament educatiu i mirada inclusiva perquè tothom participi amb les mateixes condicions. Hem tractat aquests i altres temes amb dos professionals de l'àmbit esportiu que treballen amb l'objectiu de democratitzar l'activitat física i l'esport per ser referents de la salut i de l'educació no formal a l'illa.

En Pau Sintes (30) i en David Mercadal (33) són dos joves menorquins professionals de l’activitat física, l’exercici físic i l’esport, amb un llarg recorregut dins l’àmbit de l’educació, l’esport i la salut, que l’any 2020 van crear LATAU, un espai que ofereix serveis esportius i de lleure amb una visió educativa, i amb la convicció que la millora de la salut de les persones és la clau per al desenvolupament dels seus projectes.

S’inspiren en l’estructura de la taula menorquina com a metàfora de l’activitat física, pilar on es recolza el benestar i la salut de la persona, entesa de forma holística (salut física, emocional i social).

A Revista Posidònia ens hem trobat amb ells perquè ens expliquin quina feina fan, quina visió tenen de l’esport juvenil i com veuen la realitat esportiva que es desenvolupa a l’illa.

Revista Posidònia (RP): Benvinguts a Posidònia, com us trobau? Teniu bona salut?

Latau (L): Sí, ens cuidam durant la setmana, treim hores del context familiar i professional per entrenar, especialment força i resistència, així com alguna activitat de caire més lúdic. Tot amb l’objectiu de tenir un nivell de condició física saludable, on també ens fixam en la part del menjar, que ha d’anar de la mà de l’exercici.

RP: Explicau-nos, d’on veniu, quina formació i experiència teniu?

L: Els dos som graduats en CAFE per INEF de Catalunya, en Pau a Barcelona i en David a Lleida. Ambdós tenim el màster universitari de formació del professorat de secundària, batxillerat i FP en l’especialitat d’Educació Física. En Pau està enfocat en l’àrea d’activitat física i la salut, recuperació de lesions i prescripció d’exercici físic. Mentre que en David és mestre d’educació primària i educació física i màster en direcció esportiva.

David: Dins l’àmbit professional, actualment soc professor d’Educació Física a l’IES Josep Miquel Guàrdia i m’he dedicat molts anys a treballar la formació esportiva dins l’àmbit extraescolar.

Pau: En el meu cas, soc entrenador personal amb una sala dins el centre de fisioteràpia Sinèrgia d’Es Migjorn Gran.

RP: Veim que tot i estar enfocats en l’activitat física i l’esport, teniu un currículum molt divers. Ens podeu dir com surt la idea de crear LATAU? I en quina direcció anau?

L: Latau neix de la inquietud dels dos de realitzar projectes dins l’àmbit de l’activitat física tenint la salut com a objectiu principal. A partir d’aquí, neix l’empresa i el primer projecte va consistir en la gestió del programa Menorca Borina del Servei d’Esports del Consell Insular de Menorca, liderat pel doctor Fernando Salom, del Gabinet de Medicina Esportiva, un referent dins aquest àmbit.

Per altra banda, una de les prioritats de l’entitat és treballar la formació esportiva extraescolar. En primer lloc, donant molta importància a la iniciació esportiva en etapes primerenques (3-12 anys), així com donar un servei de qualitat a través de persones formades, no només en l’àmbit esportiu sinó també en altres aspectes com la pedagogia, la didàctica i la gestió dels infants, on donam molt de valor als intangibles que tenen els nostres tècnics, bàsics perquè l’activitat sigui positiva, educadora i formadora per als fillets i filletes amb els que compartim projectes.

RP: Feu-nos cinc cèntims dels projectes que duis a terme i com els enfocau.

L: Actualment estem en un moment d’expansió, enfocant-nos en diferents àrees, però sempre amb l’activitat física i l’esport com a activitat central. Els projectes són:

MENORCA BORINA: un programa de promoció de l’activitat física per a la salut. Treballam en 5 àrees ben diferenciades: educativa, prescripció d’exercici físic, comunitària i de difusió, gent gran i científica/acadèmica.

PATIS ACTIUS I SALUDABLES: gestionam i organitzam activitats esportives a diferents centres de secundària de l’illa durant les estones d’esbarjo dels adolescents.

EMPRESA-SALUT: acompanyam a treballadors de diferents empreses perquè puguin assolir un estil de vida actiu i saludable, i que això repercuteixi de forma positiva en el seu rendiment al seu lloc de treball.

TROBADES LÚDIQUES-ESPORTIVES: es realitzen a diferents centres educatius on es troben infants de diferents escoles, amb l’objectiu de practicar tot tipus d’activitats motrius beneficioses per al seu desenvolupament motor. Alhora també promocionam la conciliació familiar amb activitats esportives per a famílies mentre els seus fills i filles fan activitat. Creim que això és un aspecte clau per a elles, ja que fomentam de forma conjunta una vida sana i saludable.

INICIACIÓ ESPORTIVA: projectes d’extraescolars a diferents centres educatius de l’illa, des de l’etapa d’infantil fins a secundària. Com a novetat, aquest any inclourem fillets i filletes amb diversitat funcional, tant a les trobades com a les extraescolars. Ens fa molta il·lusió arrancar això, ja que a l’illa manca molta oferta d’oci amb mirada inclusiva.

Activitat compartida entre infants i famílies (Fotografia per Latau)

RP: Ens podeu desenvolupar una mica més aquest projecte d’inclusió de fillets/filletes amb diversitat funcional?

L: Des de l’àmbit de l’activitat física i l’esport tenim l’oportunitat de realitzar grans canvis. Som un vehicle cap a una societat més inclusiva i més justa. De fet, el model actual de pràctica esportiva juvenil necessita un replantejament i un nou enfocament perquè tothom hi tingui cabuda, independentment de les destreses o habilitats tècniques de cadascú.

Tenim clar que volem impulsar la pràctica d’activitat física i esport inclusiva a través de tots els nostres projectes per a infants.

RP: Hi ha un tema clau al que donau molta importància: la iniciació esportiva. Ens podeu explicar com l’enfocau i com creis que ha de ser?

L: La iniciació esportiva és una etapa clau en el procés de formació de qualsevol infant. Per garantir un adequat desenvolupament motor és necessari que els infants puguin treballar les habilitats motrius de manera òptima. Noltros defensam que els infants no s’especialitzin des de ben petits, ja que d’aquesta manera deixen de practicar i viure moltes situacions motrius necessàries per al seu desenvolupament. De fet, està comprovat científicament que l’especialització d’un esport en infants tan petits no és beneficiosa per al seu desenvolupament motriu. Aquí idò, necessitam un canvi real dins l’esport juvenil, especialment en edats primerenques.

RP: Què pensau de l’esport juvenil extraescolar? Trobau que és una bona eina educativa? Quina és la vostra percepció de les problemàtiques que sorgeixen derivades de la competició?

L: La pràctica d’activitat física i esport és una de les activitats que més impacte té en la població infantil i juvenil. Sense cap dubte, els i les professionals que treballen en aquest camp són les encarregades de liderar i transformar les pràctiques que actualment es realitzen. L’educació en valors a través de la pràctica d’activitat física i esport serà possible si els tècnics que hi treballen tenen una mirada educativa. Creim que la salut (entesa com a concepte global: física, social i emocional) ha de ser l’objectiu principal de la pràctica d’activitat física i esport. La resta, vindrà sol.

RP: Moltes gràcies, salut i encerts!

menucross-circle